Treuzelterreur

De overlast van treuzelende reizigers in stationshallen is de laatste jaren schrikbarend toegenomen. Zo blijkt uit recent klanttevredenheidsonderzoek dat in opdracht van de NS is uitgevoerd door TNS Nipo. Het doel van een stationshal is om de verschillende perrons op overzichtelijke wijze met elkaar te verbinden. Het is echter nooit de bedoeling geweest om reizigers hier nodeloos lang stil te laten staan. Een aanzienlijk deel van de reizigers lijkt hier echter maling aan te hebben. Vaak draaien ze maar wat in de rondte, lopen ze blindelings van hot naar her, trekken ze af en toe spontaan een sprintje om vervolgens talloze onschuldige reizigers omver te lopen in het proces. Deze kleine groep draaideurvoetgangers verpest het voor het overgrote deel van de reizigers dat wel gewoon normaal op zijn plaats van bestemming wenst te komen. Voor de NS is de maat vol. Gisteren is dan ook de laatste hand gelegd aan een drastisch voorstel dat een eind moet maken aan deze treuzelterreur.

 

Speerpunt van het voorstel is de maatregel om een boete van drieduizend euro in te voeren voor mensen die langer dan drie minuten over hun wandeling doen. Op deze manier hoopt de NS het aantal langrouteerders te minimaliseren en reizigers te stimuleren om gewoon binnen de daarvoor vastgestelde periode hun bestemming te bereiken. Deze keiharde aanpak vind de NS geoorloofd omdat het volgens hen de doorstroom tot de arbeidsmarkt zal bevorderen. Mensen worden door deze maatregel niet langer omvergelopen op weg naar hun werk waardoor ze eerder aan de slag kunnen en de overheid zo vele euro’s aan loonbelasting zullen opleveren.

Er is echter veel kritiek op deze plannen. Mensen die in het verleden een verkeerde route hebben gekozen of aan een tweede wandeling willen beginnen worden namelijk niet ontzien voor de boete. Als je momenteel dus even de weg kwijt bent en tijdelijk op zoek bent naar het perron dat echt bij je past is het dus niet langer toegestaan om je huidige rondje af te maken zonder de langrouteerboete te betalen. Een uitloopregeling zou deze treuzelaars tegemoet kunnen komen, maar de NS zegt hier niets voor te voelen. Ook een sociaal leunstelsel ziet de NS niet zitten. Zij vermoeden dat vooral veel jongere treuzelaars zich zullen verzamelen rondom de speciaal ingerichtte leunpunten. De NS: “Een leunpunt is een plek om even op adem te komen om vervolgens snel je wandeling te vervolgen. Maar wat begint als onschuldig leunen kan al snel omslaan in een ernstige hangverslaving. We weten allemaal hoe bang onze grootmoeders voor hangjongeren zijn, dus dit moeten wij met z’n allen niet willen.” De NS voelt zich gesteund door Bureau Jeugdzorg dat zich al jaren inzet om jongeren op het rechte pad te krijgen. Hiebij moet echter opgemerkt worden dat Bureau Jeugdzorg deze steunbetuiging ten zeerste ontkent wegens het wel te doen hebben van wat beters.

De NS heeft inmiddels toegezegd om 100 conducteurs om te scholen tot vaardige specialisten die reizigers letterlijk een duwtje in de rug kunnen geven daar waar het nodig is. Daarnaast wil de NS alle stationshallen voortaan voozien van getrainde loopbaanadviseurs die de taak krijgen om treuzelende reizigers zo snel mogelijk de juiste richting te wijzen. Bovendien kunnen aanhoudende treuzelaars hier terecht voor een persoonlijke levensloopregeling met het oog op ontwikkeling van toekomstig richtingsgevoel. Ondanks deze tegemoetkomingen blijven diverse reizigersverenigingen hun leden echter oproepen tot grootschalige demonstraties. Volgende week verwachten zij meer dan tienduizend reizigers op het Malieveld in Den Haag. Zij zullen hier eerst gezamenlijk een paar uur ontzettend stil gaan staan, om vervolgens na veel getreuzel tot diep in de nacht door het stadscentrum te zullen gaan sjokken. De gemeente heeft hier geen zin in.